Τεχνολογίες

Στο κέντρο DNAanalysis χρησιμοποιούμε συστήματα πιστοποιημένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD).

 • Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR)
 • Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Real Time PCR)
 • Προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA (DNA sequencing)
 • Προσδιορισμός μεταλλάξεων και πολυμορφισμών(SNPs)
 • Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυμεράσης έπειτα από αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR)
 • Ποσοτική RT-PCR (Real Time RT-PCR)

Οι καινοτόμες τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και εφαρμόζονται πλέων ευρέως στον τομέα της κλινικής διάγνωσης καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών τεχνικών:

 • Άμεση πληροφορία από το γενετικό υλικό και όχι από το επίπεδο έκφρασης του γενετικού υλικού
 • Δραστική ελάττωση του χρόνου διάγνωσης
 • Διαπίστωση μιας λοίμωξης σε αρχικά στάδια
 • Εξάλειψη λανθάνοντα χρόνου ανίχνευσης παθογόνου οργανισμού
 • Δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης κλινικών προβλημάτων
 • Εφαρμογή των μεθόδων σε όλα τα βιολογικά υλικά
 • Ακριβής καθορισμός του τύπου μίας ασθένειας για την εξατομίκευση της θεραπευτικής αγωγής
 • Ανίχνευση και πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων
 • Προσδιορισμός της ακριβής γενετικής βλάβης και συσχέτιση με τον φαινότυπο
 • Αξιοπιστία στο αποτέλεσμα

Στο κέντρο DNAanalysis εξασφαλίζουμε άριστες συνθήκες παραλαβής και μεταφοράς βιολογικών υλικών.

A. Παπανδρέου (Ακαδημίας) & Ερωφίλης 1, 1ος όροφος Ηράκλειο, Kρήτη Τ.Κ 71305, Τηλ. Eπικοινωνίας: 2810 231640 Fax: 2810 231650 E-mail: info@dna-analysis.gr
Copyright © 2009 - DNAanalysis - All Rights Reserved