Εργαστηριακή Υποδομή

Με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού και των συνεργατών το Κέντρο μας ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 (Αρ. Πιστοποιητικού:  466257 QM08).

Το κέντρο DNAanalysis είναι άρτια εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένα για CE-IVD διαγνωστική χρήση:

Αυτόματοι κυκλοποιητές για PCR

  • GeneAmp PCR System 9700 Gold Plate (ABI)
  • LabCycler Gold Plate Gradient (SensoQuest)

Αυτόματοι κυκλοποιητές για PCR πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR)

  • Rotor Gene Q Pentaplex HRM (QIAGEN)

 

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψίστης ποιότητας, το Κέντρο DNAanalysis πληρεί τις διεθνής προδιαγραφές για τα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, διατηρώντας εξειδικευμένους και ειδικά διαμορφωμένους εργαστηριακούς χώρους:

  • δωμάτιο διαχείρισης δειγμάτων και απομόνωσης γενετικού υλικού με ειδικά αφιερωμένο επαγωγό (laminar flow hood/UV)
  • δωμάτιο PCR set up (DNA-free) με ειδικά αφιερωμένο επαγωγό (PCR hood/UV)
  • δωμάτιο PCR
  • δωμάτιο post PCR analysis

 

DNAanalysis Reception DNAanalysis LAB1.1 DNAanalysis LAB2

DNAanalysis LAB3 DNAanalysis HOOD 1

DNAanalysis HOOD 2 DNAanalysis PCR DNAanalysis GEL ARREA

 

A. Παπανδρέου (Ακαδημίας) & Ερωφίλης 1, 1ος όροφος Ηράκλειο, Kρήτη Τ.Κ 71305, Τηλ. Eπικοινωνίας: 2810 231640 Fax: 2810 231650 E-mail: info@dna-analysis.gr
Copyright © 2009 - DNAanalysis - All Rights Reserved