Συνδυαστικά πακέτα
  • Γενετικός Έλεγχος Θρομβοφιλίας (3 μεταλλαγών)
  • Γενετικός Έλεγχος Θρομβοφιλίας / Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (12 μεταλλαγών)
  • Γενετικός Έλεγχος Αθεροσκλήρωσης (8 μεταλλαγών)
  • Γενετικός Έλεγχος Θρομβοεμβολισμού (9 μεταλλαγών)
  • Μοριακός Έλεγχος Γυναικείας Υπογονιμότητας / Κεθ’εξιν Αποβολών
  • Μοριακός Έλεγχος Ανδρικής Υπογονιμότητας
  • Έλεγχος Μικροβιακών Παραγόντων σε Ιστό Περιόδου (C. Trachomatis, M. Hominis, U. Urealiticum, U. Parvum)
  • Ανίχνευση 32 μικροελλειπτικών συνδρόμων  MLPA1 & MLPA2
A. Παπανδρέου (Ακαδημίας) & Ερωφίλης 1, 1ος όροφος Ηράκλειο, Kρήτη Τ.Κ 71305, Τηλ. Eπικοινωνίας: 2810 231640 Fax: 2810 231650 E-mail: info@dna-analysis.gr
Copyright © 2009 - DNAanalysis - All Rights Reserved