ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος του κέντρου DNAanalysis είναι η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και κλινικές μελέτες, με σκοπό την ανάδειξη νέων δεικτών, καινοτόμων μεθοδολογιών και διαγνωστικών αναλύσεων με σημαντική διαγνωστική αλλά και προγνωστική αξία.

A. Παπανδρέου (Ακαδημίας) & Ερωφίλης 1, 1ος όροφος Ηράκλειο, Kρήτη Τ.Κ 71305, Τηλ. Eπικοινωνίας: 2810 231640 Fax: 2810 231650 E-mail: info@dna-analysis.gr
Copyright © 2009 - DNAanalysis - All Rights Reserved